MACK, S. Separación columnar de esporozoitos de Plasmodium beghei. Colombia Médica, v. 10, n. 3,4, p. 127-128, 20 jan. 2017.