Yu, Hong Xia, Mao Mao Zhao, Zeng Hui Pu, Yuan Rong Ju, and Yan Liu. 2024. “A Study of Community-Acquired Mycoplasma Pneumoniae in Yantai, China”. Colombia Medica 49 (2):160-63. https://doi.org/10.25100/cm.v49i2.3813.