[1]
E. de Lima, F. Tuffi García, and E. Duque, “Hiperbilirrubinemias del adulto no conjugadas. Síndrome de Gilbert”, Colomb Med, vol. 7, no. 4, pp. 129–133, Dec. 2016.