[1]
C. A. Velasco, “Editorial”., Colomb Med, vol. 36, no. 4 Supl 3, pp. 5–5, Nov. 2005.